top of page

תקנון האתר

מבוא:

• • • • •

:הרכישה:

הרכישה מותרת מגיל 18 ומעלה. רכישה מתחת לגיל 18 באישור הורים בלבד. לאחר ההזמנה וחתימה על אישור הזמנה ישלח אישור למייל שהושאר בגוף

ההזמנה. המייל מפרט את פרטי ההזמנה. מחיר המוצר באתר הינו כולל המע"מ. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת

וכן לשלול זכות רכישה על פי שיקול דעתה.
המחיר לא כולל כניסה לשמורות טבע. המחיר כולל מע״מ, ביטוח ומדריך מוסמך.

אתר top-il.com )"האתר"( מופעל ע"י טופ איי אל ק.א.י בע״מ. ומשמש גם בתור אתר מכירות טיולי סנפלינג ופעילויות אתגר שונות )"המוצר"(.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

אין רכישה בתוך האתר הרכישה מתבצעת לאחר שיחה עם הלקוח והתאמה של המוצר המבוקש לדוגמא טיול סנפלינג, פאר חבלים וכו׳.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

בעת רכישת המוצר ולאחר חתימה של הלקוח, עצם החתימה מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין החברה לבין הלקוח.

:החזרות וביטולים:

ביטול הפעילות עד 72 שעות קודם הפעילות יגרור חיוב בסך 50% מעלות הפעילות- אלא אם יוסכם אחרת בכתב.

.ביטול הפעיולות בתוך 72 שעות קודם הפעילות יגרור חיוב על סךכל עלות הפעילות . .עיקוב במתן התשלום יגרור חיוב נוסף בסך 25% מעלות הפעילות

הצעת המחיר תהווה הזמנת עבודה והתחייבות רק במידה ותוחזר חתומה עד מועד .פקיעת תוקף ההצעה

קיום הפעילות תלוי במזג האויר ובתנאי שטח נאותים. החלטה סופית תתקבל ע"י .מנהל הפעילות בשטח

במידה ולא יהיה ניתן לבצע את הפעילות בשל תנאי מזג אויר (גשם, רוחות חזקות מעל 35 קמ״ש או חום קיצוני) החלטה על ביטול הפעילות תתקבל עד 72 שעות קודם .הפעילות , ניתן יהיה לדחות את הפעילות למועד אחר בתיאום בין המזמין לחברה

.הפעילות תתקים בהתאם להוראות פיקוד העורף.

מנהל הפעילות או מי מטעמו רשאים לנקוט בפעולות מנע על מנת למנוע סיכון למשתתפי האירוע, כולל אך לא רק: שינויים בתכנית, שינויים במיקום .הפעילות (בתיאום מראש), הרחקת משתתפים

הפעילות מבוטחת בפוליסת ביטוח מיוחדת המתאימה לפעילות מסוג זה. בחתימתי הנני מצהיר/ה כי בדקתי ואני מאשר/ת כי למשתתפים בפעילות אין מגבלות רפואיות/רגישויות

.כלשהן והם מסוגלים לעמוד במאמץ הדרוש לפעילות

הריני מאשר/ת לצלם את המשתתפים בפעילות, ויודע/ת כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי

.החברה ובמדיות השונות.- במידה ואיני מעוניין בכך יש לעדכן בכתב

:שירות לקוחות:

בכל שאלה או בירור לגבי הטיול, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: 052-3450207 או במייל nimrod.top.il@gmail.com

אבטחת מידע ופרטיות:

לקוח הפונה אל החברה בכל אמצעי תקשורת שהוא, לא יסתיר את זהותו באמצעות שימוש בשם אחר / שקרי.

חברת טופ איי אל ק.א.י בע״מ, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת טופ איי אל ק.א.י בע״מ ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא
לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח
עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים ללא הסכמה ובהתאם לכל דין.

על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של חברת טופ איי אל ק.א.י בע״מ. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם
תחפצו להסיר בכל עת את פרטיכם האישיים מרשימת התפוצה של
החברה צרו קשר עם שירות הלקוחות לפרטים המופיעים לעיל.

לאחר אישור הזמנה וחתימה אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת כל תנאיו.

:קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של חברת טופ איי אל ק.א.י בע״מ.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה. שימוש ללא היתר הינו בניגוד בחוק.

דין וסמכות שיפוט:

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

© כל הזכויות שמורות לטופ איי אל ק.א.י בע״מ ח.פ. 516606050 כתובת: הזית 1 טלמון ת.ד.7193700

bottom of page